cwer.vn

Hội Nước và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM NCCN NƯỚC & MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nước và Môi trường CWER hoạt động trong các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và phát triển công nghệ, Dịch vụ khoa học- công nghệ, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn môi trường...

Địa chỉ: Tầng 7 — Tòa nhà Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM, số 224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 0978.90.11.81 - Email: cwer.contact@gmail.com

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG


Dịch vụ môi trường là một lĩnh vực rất phổ biến hiện nay. Cùng với sự phát triển kinh tế kéo theo những hậu quả là làm suy thoái môi trường, làm cho chất lượng cuộc sống ngày bị ảnh hưởng lớn. Do đó nhà nước ta đã ban hành những quy định, những tiêu chuẩn nhằm kiểm soát tình hình chuyển biến ngày càng tệ hơn. Từ đó các công ty dịch vụ môi trường đã ra đời, họ giúp các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hồ sơ pháp lý nhằm để bảo vệ môi trường.
Các hồ sơ được kể đến như :
- Lập sổ chủ nguồn thải
- ĐTM – Đánh giá tác động môi trường
- Báo cáo giám sát môi trường
- Đề án bảo vệ môi trường
- Cam kết bảo vệ môi trường
- Hồ sơ xả thải
- Hồ sơ khai thác nước ngầm
- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải, rác thải,…

Cwer thực hiện các hồ sơ môi trường cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp theo đúng quy phạm pháp luật ban hành nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, các tác nhân có nguy cơ gây ảnh hưởng tới môi trường từ các hoạt động của đơn vị.

Với kinh nghiệm, năng lực chuyên môn Cwer sẽ đồng hành giúp các doanh nghiệm thực hiện đúng các yêu cầu về hồ sơ môi trường theo quy định.

 

  MENU