cwer.vn

Hội Nước và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM NCCN NƯỚC & MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nước và Môi trường CWER hoạt động trong các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và phát triển công nghệ, Dịch vụ khoa học- công nghệ, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn môi trường...

Địa chỉ: Tầng 7 — Tòa nhà Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM, số 224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 0978.90.11.81 - Email: cwer.contact@gmail.com

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO


Thời gian qua Cwer đã liên kết với một số trường Đại Học tại TP.HCM để mở các khóa đào tạo ngắn hạn cấp chứng nhận về lĩnh vực môi trường cho học viên. Cwer cũng đã tham gia phản biện một số hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp Đại học tại khoa Kỹ thuật Địa chất Dầu khí - trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nước và Môi Trường tổ chức các lớp đào tạo/chuyên đề ngắn hạn trong lĩnh vực Môi trường và Bảo hộ lao động với một số ngành như sau:

  • Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá tác động môi trường
  • Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý môi trường tại doanh nghiệp
  • Bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn sức khỏe và môi trường doanh nghiệp
  • Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát và quản lý công trình xây dựng
  • Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát và xây dựng, vận hành các công trình cấp, thoát nước
  • Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước cấp, nước thải
  • Autocad (cơ bản và nâng cao)
  • Ứng dụng phần mềm REVIT trong công tác thiết kế các hệ thống xử lý nước cấp, nước thải
  • ISO 14001, ISO 5001, ISO 31000
  • ISO 22000, ISO 45001

  MENU