cwer.vn

Hội Nước và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM NCCN NƯỚC & MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nước và Môi trường CWER hoạt động trong các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và phát triển công nghệ, Dịch vụ khoa học- công nghệ, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn môi trường...

Địa chỉ: Tầng 7 — Tòa nhà Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM, số 224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 0978.90.11.81 - Email: cwer.contact@gmail.com

GIỚI THIỆU

Image

 Trang chủ / Tổ chức


Tổ chức trung tâm


Hội đồng Trung tâm;

Ban điều hành Trung tâm gồm có : Giám đốc, phó giám đốc, kê toán trưởng

Hội đồng khoa học;

Các phòng ban gồm: phòng hành chính tổng hợp, phòng dịch vụ tư vấn

  MENU