cwer.vn

Hội Nước và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM NCCN NƯỚC & MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nước và Môi trường CWER hoạt động trong các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và phát triển công nghệ, Dịch vụ khoa học- công nghệ, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn môi trường...

Địa chỉ: Tầng 7 — Tòa nhà Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM, số 224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 0978.90.11.81 - Email: cwer.contact@gmail.com

Lĩnh vực hoạt động


Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nước và Môi trường hoạt động trong các lĩnh vực:

► Khoa học kỹ thuật và phát triển công nghệ: Kiến trúc, kỹ thuật xây dựng, công trình hạ tầng đô thị, công trình giao thông vận tải, công trình thủy lợi, địa kỹ thuật và công nghệ quản lý và xử lý chất thải (rắn, lỏng, khí), công nghệ sản xuất sạch, tái chế, công nghệ phục hồi và tái tạo môi trường, công nghệ quan trắc môi trường, kiểm soát và xử lý ô nhiễm.

► Dịch vụ khoa học- công nghệ:

  • Tư vấn môi trường: Tư vấn chuyển giao công nghệ xử lý môi trường; Tư vấn quản lý môi trường; Tư vấn lập thủ tục môi trường
  • Tư vấn thiết kế, chuyển giao, thẩm tra, thẩm định và chuyển giao thiết bị công nghiệp và công nghệ môi trường, xử lý chất thải (Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp; Hệ Thống Xử Lý Khí Thải; Hệ Thống Xử Lý Lý Chất Thải Rắn;  Hệ thống xử lý nước thải; ...)
  • Bồi dưỡng và huấn luyện về quản lý môi trường, công nghệ môi trường, công nghệ cấp thoát nước, xây dựng,...
  • Tư vấn xây dựng, tư vấn thiết kế, lập dự án đầu tư, thẩm tra, giám sát, quản lý dự án các công trình xây dựng;
  • Tư vấn đấu thầu.
  MENU