cwer.vn

Hội Nước và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM NCCN NƯỚC & MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nước và Môi trường CWER hoạt động trong các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và phát triển công nghệ, Dịch vụ khoa học- công nghệ, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn môi trường...

Địa chỉ: Tầng 7 — Tòa nhà Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM, số 224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 0978.90.11.81 - Email: cwer.contact@gmail.com

DỰ ÁN TẠI CÔNG TY PEDACO


Kết hợp với công ty Việt Mỹ khảo sát, chào giá về Hệ thống xử lý khí thải lò đốt, quan trắc dự án khu liên hiệp xử lý chất thải của Công ty PEDACO tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

 

            

 

  MENU