cwer.vn

Hội Nước và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM NCCN NƯỚC & MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nước và Môi trường CWER hoạt động trong các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và phát triển công nghệ, Dịch vụ khoa học- công nghệ, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn môi trường...

Địa chỉ: Tầng 7 — Tòa nhà Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM, số 224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 0978.90.11.81 - Email: cwer.contact@gmail.com

ĐÀO TẠO


 02/08/21  Chi tiết →

THAM GIA THẢO LUẬN

Tham gia thảo luận với trung tâm khoa học tại trường Đại Học Bách Khoa

THAM GIA THẢO LUẬN
LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

 29/07/21Chi tiết →

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp tại Khoa Kỹ thuật Địa chất Dầu khí - Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM....

 05/08/21  Chi tiết →

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Cwer tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
  MENU