cwer.vn

Hội Nước và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM NCCN NƯỚC & MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nước và Môi trường CWER hoạt động trong các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và phát triển công nghệ, Dịch vụ khoa học- công nghệ, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn môi trường...

Địa chỉ: Tầng 7 — Tòa nhà Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM, số 224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 0978.90.11.81 - Email: cwer.contact@gmail.com

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP


Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp tại Khoa Kỹ thuật Địa chất Dầu khí - Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM ngành Địa Môi trường.

Thành viên Cwer đã tham gia phản biện tại lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp tại Khoa Kỹ thuật Địa chất Dầu khí - Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM ngành Địa Môi trường.

  MENU