cwer.vn

Hội Nước và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM NCCN NƯỚC & MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nước và Môi trường CWER hoạt động trong các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và phát triển công nghệ, Dịch vụ khoa học- công nghệ, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn môi trường...

Địa chỉ: Tầng 7 — Tòa nhà Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM, số 224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 0978.90.11.81 - Email: cwer.contact@gmail.com

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


 29/07/21  Chi tiết →

DỰ ÁN TẠI CÔNG TY PEDACO

Trong lĩnh vực dịch vụ khoa học công nghệ Cwer đã thực hiện một số dự án như: tư vấn lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường; thực hiện lắp…

DỰ ÁN TẠI CÔNG TY PEDACO
  MENU