cwer.vn

Hội Nước và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM NCCN NƯỚC & MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nước và Môi trường CWER hoạt động trong các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và phát triển công nghệ, Dịch vụ khoa học- công nghệ, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn môi trường...

Địa chỉ: Tầng 7 — Tòa nhà Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM, số 224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 0967.475.110 - Email: cwer.contact@gmail.com

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG


 10/06/21  Chi tiết →

DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Tư vấn và cung cấp các giải pháp cũng như công nghệ tối ưu để xử lý môi trường phù hợp với từng ngành sản xuất và kinh doanh…

DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG
BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Với các hoạt động kinh doanh sản xuất của dự án đều có phát sinh nguồn ô nhiễm và tác động ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xung…

 10/06/21Chi tiết →

 10/06/21  Chi tiết →

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG…

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA: Environmental Impact Assessment) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự…

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP XẢ THẢI

QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP XẢ THẢI

Giấy phép xả nước thải là một loại giấy phép tài nguyên nước do nhà nước cấp cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở nuôi trồng…

 18/06/21Chi tiết →

 03/08/21  Chi tiết →

ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY…

Đăng ký sổ chủ nguồn thải giúp các nhà quản lý môi trường có thể nắm toàn bộ quy trình xử lý rác thải nguy hại của các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động sản…

ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
XÁC NHẬN HÒAN THÀNH CÔNG TRÌNH BVMT

XÁC NHẬN HÒAN THÀNH CÔNG TRÌNH BVMT

Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án...

 15/09/21Chi tiết →

 15/09/21  Chi tiết →

GIẤY PHÉP KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

Nước - nguồn tài nguyên thiết yếu cho cuộc sống của con người, sự phát triển bền vững.....

GIẤY PHÉP KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT
  MENU