cwer.vn

Hội Nước và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM NCCN NƯỚC & MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nước và Môi trường CWER hoạt động trong các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và phát triển công nghệ, Dịch vụ khoa học- công nghệ, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn môi trường...

Địa chỉ: Tầng 7 — Tòa nhà Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM, số 224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 0978.90.11.81 - Email: cwer.contact@gmail.com

TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG


Cwer đã và đang không ngừng nghiên cứu phát triển và triển khai các ứng dụng công nghệ về xử lý ô nhiễm môi trường. trong đó Cwer thực hiện thiết kế kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cho các công trình xử lý môi trường; Tư vấn, triển khai các dịch vụ về môi trường;  

  MENU