cwer.vn

Hội Nước và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM NCCN NƯỚC & MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nước và Môi trường CWER hoạt động trong các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và phát triển công nghệ, Dịch vụ khoa học- công nghệ, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn môi trường...

Địa chỉ: Tầng 7 — Tòa nhà Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM, số 224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 0978.90.11.81 - Email: cwer.contact@gmail.com

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ


 07/08/21  Chi tiết →

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CỦA CWER

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nước và Môi trường  - Cwer hoạt động dịch vụ các lĩnh vực như sau:...

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CỦA CWER
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

 07/08/21Chi tiết →

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

Dịch vụ môi trường là một lĩnh vực rất phổ biến hiện nay......

  MENU