cwer.vn

Hội Nước và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM NCCN NƯỚC & MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nước và Môi trường CWER hoạt động trong các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và phát triển công nghệ, Dịch vụ khoa học- công nghệ, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn môi trường...

Địa chỉ: Tầng 7 — Tòa nhà Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM, số 224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 0978.90.11.81 - Email: cwer.contact@gmail.com

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

Image

Ngày 10/01/2022, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14.

(Xem chi tiết:Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)

  MENU