cwer.vn

Hội Nước và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM NCCN NƯỚC & MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nước và Môi trường CWER hoạt động trong các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và phát triển công nghệ, Dịch vụ khoa học- công nghệ, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn môi trường...

Địa chỉ: Tầng 7 — Tòa nhà Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM, số 224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 0978.90.11.81 - Email: cwer.contact@gmail.com

TIN TỨC

Image

 Trang chủ / Tin tức


HỘI THẢO TRỰC TUYẾN QUY ĐỊNH KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, DỮ LIỆU QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

  01/09/2021   1510 lượt xem https://cwer.vn/

Tổng cục Môi trường  tổ chức Hội thảo trực tuyến phổ biến nội dung quy định của Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT tới các đối tượng liên quan.

Sau khi hoàn thành quá trình thẩm định theo quy định pháp luật, ngày 30 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 8 năm 2021, riêng Chương III có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT thay thế Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT và thay thế Chương III Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT

Nội dung Thông tư được hoàn thiện trên cơ sở kế thừa những quy định phù hợp, hiệu quả, sửa đổi những quy định còn bất cập của Thông tư 24/2017/TT-BTNMT và bổ sung một số quy định mới để phù hợp với quy định liên quan của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được đại diện Tổng cục Môi trường phổ biến về các nội dung chính của Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT bao gồm các quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường đối với chất lượng không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưới đất, nước biển, nước mưa, đất, trầm tích; Quy định về kỹ thuật quan trắc các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định của Công ước Stockholm và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa POP; Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường đối với nước thải, khí thải công nghiệp, bùn thải từ hệ thống xử lý nước; Quy định về bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường; Quy định về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của trạm quan trắc chất lượng nước mặt và chất lượng không khí xung quanh, nước thải và khí thải tự động, liên tục; Yêu cầu về việc nhận, truyền và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục; Quản lý, cung cấp và chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

Một số hình ảnh từ hội thảo.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức chủ trì hội thảo​

Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Tổng cục Môi trường

Đại biểu đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường của các địa phương thuộc khu vực miền Bắc tham dự hội nghị

Nguồn tin từ Tổng cục Môi trường 2021

 

  MENU