cwer.vn

Hội Nước và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM NCCN NƯỚC & MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nước và Môi trường CWER hoạt động trong các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và phát triển công nghệ, Dịch vụ khoa học- công nghệ, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn môi trường...

Địa chỉ: Tầng 7 — Tòa nhà Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM, số 224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 0978.90.11.81 - Email: cwer.contact@gmail.com

BÀI VIẾT

Image

 Trang chủ / Bài viết


QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI

  08/08/2021   1961 lượt xem https://cwer.vn/

 1. Đối tượng nào phải lắp trạm quan trắc nước thải tự động liên tục?

Các đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đã được quy định trong Nghị định 40/2019/NĐ-CP, gồm các đối tượng sau:

 • Khu công nghiệp, cở sở nằm trong khu công nghiệp nhưng được miễn trừ đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung.
 • Cở sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ỗ nhiễm môi trường quy định tại phụ lục IIa Mục I của Nghị định 40/2019/NĐ-CP có quy mô xả thải từ 500m3/ngày (24h) trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải.
 • Cơ sở xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn tập trung quy mô cấp tỉnh và cở sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất có phát sinh nước thải công nghiệp, nước rỉ rác ra môi trường, thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Cở sở sản xuât, kinh doanh, dịch vụ không thuộc các đối tượng quy định tại điểm a, b và c khoản 2 Điều 39 của Nghị định 40/2019/NĐ-CP, có quy mô xả thải từ 1000m3/ngày(24h) trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải.
 • Cở sở bị xử phạt hành chính đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.
 • Đối tượng khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
 1. Các thông số bắt buộc phải có khi lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục?
 • Các thông số quan trắc tự động, liên tục gồm: Lưu lượng (đầu vào và đầu ra); Nhiệt độ; pH; TSS; COD; Amonia.
 •  Đối với dự án, cơ sở thuộc loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Mục I, Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Thông số môi trường đặc thù theo ngành nghề do cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường quyết định.
 •  Đối với nước làm mát có sử dụng chlorine hoặc hóa chất khử trùng gốc chlorine chỉ lắp đặt các thông số: Lưu lượng; Nhiệt độ; Chlorine
 1. Yêu cầu đối với một hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục

Thành phần cơ bản của một hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục bao gôm:

 • Thiết bị quan trắc tự động liên tục
 • Thiết bị thu thập, lưu trữ, truyền dữ liệu
 • Dung dịch chuẩn
 • Thiết bị lấy mẫu tự động
 • Camera
 • Cơ sở hạ tầng

Vị trí quan trắc: phải đảm bảo đại diện, đặc trưng cho nguồn thải cần quan trắc và phải ở ngay sau hệ thống xử lý nước thải, trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận.

Thiết bị phải được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm định kỳ theo quy định của pháp luật hiện hành về đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Thiết bị phải được kiểm tra định kỳ bằng chất chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất nhưng phải đảm bảo tối thiểu 1tháng/lần bởi đơn vị vận hành hệ thống. Hoạt động bảo trì, sửa chữa thay thế linh kiện phải được lập kế hoạch và quy định trong quy trình vận hành.

Thời gian hoạt động của hệ thống phải liên tục. Trong thời gian kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì, sửa chữa, thay thế linh kiện phụ kiện, thiết bị đo và phân tích, nước thải không được xả ra môi trường.

Đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc tự động, liên tục của hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu quy định tại bảng 23, khoản 1, Điều 51, Thông tư 24/2017/BTNMT. Các yêu cầu về Chất chuẩn, Thiết bị lấy và lưu mẫu tự động, Camera được quy định tại khoản 2, 3, 4, Điều 51, Thông tư 24/2017/BTNMT.

Trước khi hệ thống được đưa vào vận hành chính thức, đơn vị vận hành hệ thống phải gửi hồ sơ liên quan về Sở Tài nguyên và Môi Trường theo yêu cầu của khoản 5 Điều 50 thông tư 24/2017/BTNMT.

Việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng phải được thực hiện trước khi hệ thống đi vào vận hành chính thức và định kỳ 1 lần/năm bởi bên thứ 3 để đảm bảo tính khách quan.

 

Khi bạn cần tư vấn thiết kế, cung cấplắp đặt các hệ thống trạm quan trắc nước thải tự động, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

--------------------------------

☎️ Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0904422945 để được tư vấn cụ thể về giải pháp phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn.

mail Email: cwer.contact@gmail.com
 ►  Địa chỉ: Tầng 7 — Tòa nhà Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM, 224 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM.

  MENU