cwer.vn

Hội Nước và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM NCCN NƯỚC & MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nước và Môi trường CWER hoạt động trong các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và phát triển công nghệ, Dịch vụ khoa học- công nghệ, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn môi trường...

Địa chỉ: Tầng 7 — Tòa nhà Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM, số 224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 0978.90.11.81 - Email: cwer.contact@gmail.com

BÀI VIẾT

Image

 Trang chủ / Bài viết


THÔNG BÁO CHIÊU SINH

  03/08/2021   1695 lượt xem https://cwer.vn/

Theo nhu cầu xã hội cho nguồn nhân lực trong lĩnh vực Môi trường và Bảo hộ lao động, nhằm bổ sung thêm kiến thức/bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn để quản lý hiệu quả hơn những hoạt động, sản xuất kinh doanh về khía cạnh môi trường, hướng đến phát triển bền vững của các doanh nghiệp, cũng như mong muốn trang bị thêm kiến thức cho các bạn sinh viên đang theo học tại các ngành kỹ thuật (đặc biệt là ngành Môi trường, Cấp thoát nước, Kỹ thuật xây dựng các công trình dân dụng/công nghiệp, Công nghệ hóa học,…) để có cơ hội tìm việc dễ dàng hơn sau khi tốt nghiệp. Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nước và Môi Trường thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo/chuyên đề ngắn hạn như sau:

  MENU