cwer.vn

Hội Nước và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM NCCN NƯỚC & MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nước và Môi trường CWER hoạt động trong các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và phát triển công nghệ, Dịch vụ khoa học- công nghệ, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn môi trường...

Địa chỉ: Tầng 7 — Tòa nhà Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM, số 224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 0978.90.11.81 - Email: cwer.contact@gmail.com

BÀI VIẾT

Image

 Trang chủ / Bài viết


BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  10/06/2021   1733 lượt xem https://cwer.vn/

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là gì ? Vì sao phải lập ?

Với các hoạt động kinh doanh sản xuất của dự án đều có phát sinh nguồn ô nhiễm và tác động ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xung quanh, vì thế để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh cần thực hiện một số hồ sơ môi trường trước khi dự án đi vào hoạt động như kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động của công ty vẫn cần phải lập các báo cáo định kỳ nhằm cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý về Môi trường để xác định xem hoạt động của công ty có ảnh hưởng, tác động xấu đến môi trường xung quanh hay không. Vì thế, doanh nghiệp cần phải lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ


Vậy Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là gì?

Đây là tên gọi mới thay thế cho tên gọi cũ là báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo thông tư 43, là một hình thức đánh giá chất lượng ngắn hạn môi trường tại cơ sở và báo cáo định kỳ về cơ quan có thẩm quyền như: Chi cục Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường. Mục đích của việc báo cáo này là theo dõi quan trắc số liệu của công ty, đánh giá được tác động ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm phát sinh giúp công ty ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm, xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các biện pháp xử lý thích hợp. Nguồn phát sinh gây ô nhiễm có thể là nước thải, khí thải, các chất thải rắn nguy hại, định kỳ sẽ được lấy mẫu phân tích, tra cứu mức độ ô nhiễm theo quy định của nhà nước.

Trong năm 2019, Nghị định 40/2019/NĐ-CP và Thông tư 25/2019/TT-BTNMT được ban hành trong đó có nội dung quy định việc thực hiện và báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp, đồng thời, điều chỉnh tên gọi và biểu mẫu thực hiện của Báo cáo/Báo cáo Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường thành Báo cáo Công tác Bảo vệ môi trường.


THÔNG TƯ 25/2019/TT-BTNMT: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo Thông tư 25:2019/TT-BTNMT là công tác khảo sát, lấy mẫu, phân tích mẫu, đánh giá và báo cáo về chất lượng môi trường, với tần suất định kỳ theo quy định trong hồ sơ môi trường ban đầu (ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, ...). Kết quả quan trắc môi trường định kỳ là cơ sở để doanh nghiệp đánh giá hiện trạng các công trình bảo vệ môi trường, phát hiện kịp thời các sự cố của công trình bảo vệ môi trường và thực hiện các biện pháp cải thiện phù hợp.

 

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường được thực hiện với tần suất theo chương trình quan trắc môi trường đang ký trong hồ sơ môi trường ban đầu (báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ tương đương) và được tổng hợp để lập báo cáo 1 lần/năm và gửi tới cơ quan quản lý trước ngày 31/01 của năm tiếp theo -

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp được thực hiện theo Điểm c, Khoản 1, Điều 37 và Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 25/2019/TT-BTNMT. Điều 37 quy định như sau:

Điều 37. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

1. Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, trừ đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này, có trách nhiệm sau:

a) Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh, kiểm tra;

c) Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. Báo cáo lần đầu được gửi trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.

d) Gửi báo cáo tới các cơ quan như sau:

- Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương của dự án, cơ sở;

- Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ);

2. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về bảo vệ môi trường khu công nghiệp

 

Mẫu hồ sơ Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường được quy định tại Phụ lục VI, Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

 

 Để hiểu rõ hơn về dịch vụ tư vấn môi trường của chúng tôi, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn một cách chu đáo và nhiệt tình nhất.

--------------------------------

☎️ Liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0978901181 để được tư vấn cụ thể về giải pháp phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn.

✉️ Email: cwer.contact@gmail.com

⚡ Địa chỉ: Tầng 7 — Tòa nhà Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM, 224 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM.

 

  MENU